EasyOZE Blog

Logo

EasyOZE

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2024 (Dotacja OZE) – nabór zakończony

Autorka: mgr Martyna Marlikowska
Wsparcie merytoryczne: dr inż. Krzysztof Bartczak

Nawet 200 tys. zł otrzyma rolnik na instalacje OZE (odnawialne źródła energii) w nowym programie ARiMR. Dofinansowanie do fotowoltaiki, pompy ciepła, magazynu energii, systemu zarządzania energią i kolektorów słonecznych ma na celu poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwie rolnym. Już teraz warto nawiązać współpracę z firmą, która pozyska dla rolnika dotację z programu i wesprze go aż do czasu otrzymania środków. Nabór wniosków ruszy 25 stycznia 2024 roku i potrwa do 23 lutego 2024 r.

Spis treści
 • Artykuł dotyczy programu I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.
 • Termin naboru: 25 stycznia 2024 r. – 23 lutego 2024 r.

Na co dofinansowanie - fotowoltaika dla rolników + inne OZE

Agrofotowoltaika rośnie w siłę, ale nie tylko instalacje fotowoltaiczne będą dofinansowane w programie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych. Sprawdźmy, na co można otrzymać dotację:

 • fotowoltaika do produkcji energii elektrycznej z magazynem energii – warunek obligatoryjny,
 • pompa ciepła jako dodatek do fotowoltaiki lub kolektory słoneczne z zasobnikiem,
 • system zarządzania energią fotowoltaiczną,
 • montaż i transport instalacji OZE wymienionych wyżej.

Wdrożenie magazynu energii elektrycznej jest koniecznym warunkiem uzyskania dofinansowania dla rolników. W net-bilingu – obecnym systemie rozliczania produkcji energii ze źródeł odnawialnych, instalacje fotowoltaiczne bez magazynów energii są mniej opłacalne. Dzięki nim nadmiar energii kumulujemy do momentu, w którym panele fotowoltaiczne nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii (np. nocą). Pompa ciepła zaś funkcjonuje jako dodatek do instalacji PV, co oznacza, że w tym programie nie możemy się starać o dofinansowanie na pompę ciepła bez PV.

OZE rolnicze, fotowoltaika dla rolników, agrofotowoltaika

Warunki otrzymania dotacji z programu ARiMR

 • Z programu ARiMR mogą skorzystać tylko ci rolnicy, którzy otrzymali dopłaty obszarowe na swoje grunty w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym.
 • Konieczne jest odbycie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego przez rolnika. Zaświadczenie będzie wymagane dopiero przy składaniu wniosku o wypłatę dofinansowania. Szkolenie nie jest drogie, a nabyta wiedza może mieć kluczowe znaczenie dla czerpania korzyści z wykorzystaniem zielonych źródeł energii odnawialnej i podejmowania rozwojowych inwestycji.
 • Energia w gospodarstwie rolnym wytworzona przez panele fotowoltaiczne może zostać wykorzystana tylko na rzecz własnego gospodarstwa rolnego. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna odpowiadać zużyciu energii elektrycznej gospodarstwa z ostatnich 12 miesięcy. Teoretycznie niewielkie przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznych możliwe jest w przypadku planowanej w przyszłości inwestycji w pompę ciepła, co należy uwzględnić w projekcie i wniosku. Będzie można uwzględnić zapotrzebowanie na energię elektryczną domu jednorodzinnego należącego do gospodarstwa (do 10 kW) i może stanowić to maksymalnie 20% mocy wszystkich instalacji OZE.
 • Kwalifikacja wniosku do programu związana jest ze zdobyciem odpowiedniej liczby punktów, co nie jest trudne według nas – musi być ich minimum 6. Jeśli rolnik wcześniej nie korzystał z dotacji na instalację PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to już 3 punkty otrzymuje na starcie. Kolejne 3 pkt. otrzyma za zakup modułów fotowoltaicznych o wysokiej sprawności (aktualnie większość instalacji jest projektowana z ich użyciem). Nawet 4 pkt. można zdobyć za prowadzenie produkcji zwierzęcej, której współczynnik DJP wynosi 5 (EasyOZE bezpłatnie wyliczy współczynnik podczas rozmowy telefonicznej, tel. 509 016 052 lub 571 533 663). Młody rolnik dodatkowo otrzyma 2 pkt, a kolejne 2 za prowadzenie gospodarstwa ekologicznego. Grunty na obszarach ochronnych to kolejny 1 pkt.
 • Minimalny koszt inwestycji w instalację paneli fotowoltaicznych wraz z innymi OZE wynosi min. 20 tys. zł.
 • Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż i transport instalacji, a także rozbiórkę i utylizację w razie konieczności oraz koszty ogólne (audyt, projekt lub kosztorys i przygotowanie dokumentacji technicznej). Co istotne, przygotowanie wniosku do złożenia dotacji nie jest refundowane, w związku z czym, warto wybrać ofertę sprawdzonej firmy.

OZE rolnicze, panele fotowoltaiczne rolnictwo

Dotacje dla rolników - kto pomoże w napisaniu wniosku i przygotowaniu dokumentacji?

Firma EasyOZE zajmuje się pozyskiwaniem dotacji oraz montażem instalacji OZE, dlatego idealnie wpisuje się w nowy program ARiMR. Biuro stacjonarne znajduje się w Olsztynie, jednak firma specjalizuje się w efektywnym pozyskiwaniu dotacji online, dlatego jest w stanie obsłużyć rolników z całej Polski. W swojej ofercie posiada tworzenie biznesplanów, doradztwo obejmujące pełen zakres potrzeb w programie oraz kompleksowe wsparcie od początku do końca.

EasyOZE pobiera kwotę 2 tys. zł netto na każdym z kluczowych etapów – złożenia wniosku, otrzymania pozytywnej decyzji oraz po otrzymaniu środków.

W razie zainteresowania prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza, co ułatwi nam z Państwem kontakt.

Kontakt: dotacje@easyoze.pl, tel. 509 016 052 lub 571 533 663.

Pytania i odpowiedzi
w programie Inwestycje w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej - obszar B

Przedstawimy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rolników pytania, którzy telefonują do nas w tej sprawie. Mamy nadzieję, że upewnią one Państwa w decyzji o złożeniu wniosku. W razie wątpliwości i chęci wyliczenia współczynnika DJP dla produkcji zwierzęcej, zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 509 016 052 lub 571 533 663.

1. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

Do 200 tys. zł na instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy 65% kosztów kwalifikowanych.

2. Jak duża może być instalacja fotowoltaiczna?

Maksymalna wielkość instalacji jest mierzona na podstawie dowodu zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa.

3. Co jest dowodem zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa?

Zużycie energii elektrycznej wynikające z faktur lub innych dokumentów wydanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, potwierdzających faktyczne zużycie energii elektrycznej (koniecznie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

4. Czy instalacja PV może być większa niż wskazują na to rachunki za prąd?

Przewymiarowanie może być większe o maks. 5 kWp, tylko w przypadku, gdy rolnik planuje dokupić do instalacji pompę ciepła.

5. Czy instalacja PV może produkować energię na cele domu jednorodzinnego?

Maksymalne przeznaczenie mocy instalacji PV na cele domu mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 20% (do 10 kW) mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych i innych OZE. Pozostałe 80% musi być przeznaczone na działalność gospodarstwa rolnego.

6. Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki?

Tak, według najnowszych informacji, będzie możliwość uzyskania 50% zaliczki.

7. Jaki jest czas na zrealizowanie inwestycji?

24 miesiące od zawarcia umowy.

8. Jaka jest maksymalna możliwa moc PV?

Maksymalnie 50 kW.

9. Gdzie mogę zamontować fotowoltaikę?

Na gruncie lub dachu budynku (dach nie może być z eternitu).

10. Czy jest możliwość zakupu instalacji PV bez magazynu energii?

Nie, do każdej instalacji PV obligatoryjnie musi być dołączony magazyn energii elektrycznej.

11. Czy jest możliwość zakupu samego magazynu energii? 

Nie, magazyn energii można zakupić jedynie wraz z instalacją PV.

12. Czy jest możliwość zakupu samej pompy ciepła?

Nie, pompę ciepła można zakupić jedynie wraz z instalacją PV.

13. Czy obligatoryjnie trzeba zakupić instalację fotowoltaiczną? 

Nie. Istnieje możliwość zakupu tylko kolektorów słonecznych do podgrzewania wody wraz z opcjonalnym zasobnikiem ciepła. Wtedy jednak nie można dokupić pompy ciepła.

14. Czy trzeba być w KRUS-ie?

Nie.

15. Co jeśli ktoś prowadzi gospodarstwo poniżej rok?

Musi wskazać zużycie energii elektrycznej od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie.

16. Jaka jest łączna suma dotacji dla wszystkich kwalifikowanych?

Budżet programu wynosi 1,263 mld zł.

17. Za co można zdobyć punkty?

Za hodowlę odpowiedniej ilości zwierząt (DJP min. 5) – 4 pkt, za urządzenia o wysokiej sprawności – 3 pkt, za gospodarstwo ekologiczne – 2 pkt, za wiek do 41 lat – 2 pkt, za brak wcześniejszych dofinansowań – 3 pkt, za grunty na obszarach chronionych – 1 pkt.

18. Ile punktów trzeba uzyskać?

6 pkt.

19. Obszary chronione – czyli jakie?

Obszary chronionego krajobrazu lub Natura 2000.

20. Czy we wniosku musi znajdować się projekt instalacji PV?

Tak, wraz z planem zabudowy, zużyciem energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy i wskazaniem zainstalowanej mocy elektrycznej.

21. Czy dofinansowanie może otrzymać tylko właściciel nieruchomości?

Tak.

22. Ile kosztuje szkolenie z poprawy efektywności energetycznej?

Ok. 200 zł.

23. Czy potrzebne są zgody do przyłączenia instalacji PV?

Nie, wymagane jest tylko zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do operatora sieci. Jest to bezpłatne i trwa ok. 30 dni.

24. W programie Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej istnieją 3 obszary dofinansowań. Czy jest możliwość łączenia dofinansowania z obszaru B (PV, kolektory, pompa ciepła, magazyny energii) z innym obszarem, np. C (termomodernizacja)?

Tak, jeżeli rolnik chciałby dokonać również termomodernizacji budynku, może starać się o dodatkowe wsparcie na ten cel do 200 tys. zł.

25. Jaka jest różnica między panelami a kolektorami słonecznymi?

Panele słoneczne i kolektory (tzw. solary) czerpią energię z promieniowania słonecznego i są podobne do siebie. Jednak panele słoneczne to moduły fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną, a kolektory – energię cieplną i służą do podgrzewania ciepłej wody.

26. Czym są inteligentne systemy zarządzania energią?

To urządzenia podłączane do instalacji w celu zarządzania wyprodukowaną energią, w taki sposób, aby procent autokonsumpcji był jak najwyższy.

27. Czym jest współczynnik DJP?

DJP (duża jednostka przeliczeniowa) to współczynnik wskazujący na wielkość produkcji zwierzęcej. Wartość na poziomie 5 oznacza przyznanie rolnikowi 4 pkt. w programie. EasyOZE pomaga w obliczeniu współczynnika bezpłatnie, a także pozyskaniu dofinansowania dla rolników, tel. 509 016 052 lub 571 533 663.

OZE rolnicze, modernizacja gospodarstw rolnych, zielona energia w gospodarstwie w przypadku młodych rolników, spółdzielnie energetyczne